HOME>Corporate Information>Management

Management

(2019/4/1)

President & Representative Director, Chief Executive Officer
Masayuki Mitsuka
Representative Director, Senior Managing Executive Officer
Takashi Kobayashi
Members of the Board, Managing Executive Officer
Eizo Tabaru
Members of the Board
Yoshiaki Ishizaki
Seiichi Murakami
Takashi Tanaka
Takeshi Matsumoto
Shigehiko Hattori(outside)
Shigeki Iwane(outside)
Tsutomu Kamijo(outside)
Corporate Auditors
Koji Kudo(standing)
Matsuo Kikuchi(standing)
Tadashi Fukuda(outside)
Hiroshi Enoki(outside)
Managing Executive Officers
Hiroaki Ueno
Eiji Tanaka
Yoshihiro Kobayashi
Executive Officers
Mikio Himizu
Kazutaka Kawashima
Yasutoshi Kawakami
Ryo Shimizu
Yoshiharu Hayashi
Ryosuke Tanabe
Megumi Ohtaki