HOME>Corporate Information>Management

Management

(2018/6/22)

President & Representative Director, Chief Executive Officer
Masayuki Mitsuka
Representative Director, Senior Managing Executive Officer
Takashi Kobayashi
Members of the Board, Managing Executive Officer
Yoshiaki Ishizaki
Seiichi Murakami
Eizo Tabaru
Takashi Tanaka
Members of the Board
Takeshi Matsumoto
Shigehiko Hattori(outside)
Shigeki Iwane(outside)
Tsutomu Kamijo(outside)
Corporate Auditors
Koji Kudo(standing)
Matsuo Kikuchi(standing)
Tadashi Fukuda(outside)
Hiroshi Enoki(outside)
Managing Executive Officers
Kuniyoshi Wada
Hiroaki Ueno
Executive Officers
Eiji Tanaka
Mikio Himizu
Yoshihiro Kobayashi
Kazutaka Kawashima
Yasutoshi Kawakami
Ryo Shimizu
Yoshiharu Hayashi