HOME>Corporate Information>Management

Management

(2018/6/22)

President & Representative Director, Chief Executive Officer
Masayuki Mitsuka
Representative Director, Senior Managing Executive Officer
Takashi Kobayashi
Board Director, Managing Executive Officer
Yoshiaki Ishizaki
Seiichi Murakami
Eizo Tabaru
Takashi Tanaka
Board Director
Takeshi Matsumoto
Shigehiko Hattori(outside)
Shigeki Iwane(outside)
Tsutomu Kamijo(outside)
Corporate Auditor
Koji Kudo(standing)
Matsuo Kikuchi(standing)
Tadashi Fukuda(outside)
Hiroshi Enoki(outside)
Managing Executive Officer
Kuniyoshi Wada
Hiroaki Ueno
Executive Officer
Eiji Tanaka
Mikio Himizu
Yoshihiro Kobayashi
Kazutaka Kawashima
Yasutoshi Kawakami
Ryo Shimizu
Yoshiharu Hayashi